Privacy verklaring Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching Je privacy wordt gerespecteerd, persoonlijke informatie die verschaft is wordt vertrouwelijk behandeld. Jouw persoonlijke gegevens worden niet aan derden verkocht, deze worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld als hiervoor een wettelijke verplichting voor is of op verzoek van jou.
1. Persoonsgegevens die verwerkt worden. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam – Geslacht – Adresgegevens – Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt via schriftelijke en telefonische correspondentie. Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching onderdeel is van advertentienetwerken zoals Facebook).
2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden. Via mijn website en/of dienst is geen enkele intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Er is echter geen controle mogelijk of een bezoeker ouder dan 16 is. Ouders wordt aangeraden om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dimitrahypnos@outlook.com, dan wordt deze informatie verwijderd.
3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling. – Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder. Je naam en e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd, wanneer je diensten afneemt of jezelf hebt ingeschreven via een formulier. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
– Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
– Om te evalueren.
– Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als hiervoor een wettelijk verplichting voor is, zoals bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.
– Facebook en LinkedIn: Op mijn website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, LinkedIn. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook en Linkedin zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Lees de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.
4. Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor financiële en fiscale gegevens is 7 jaar.
5. Delen van persoonsgegevens met derden. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en om de website te optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
7. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we vragen een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek na te sturen. Wanneer we dat verzoek doen vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
8. Hoe persoonsgegevens worden beveiligd. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: dimitrahypnos@outlook.com. Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen: – Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
9. Aanpassen privacy statement Dimitra Hypnotherapie en Mental Coaching behoud zich het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.